De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang treedt per 1 januari 2018 in werking. Demissionair minister Lodewijk Asscher heeft voor sommige maatregelen uitstel verleend.

Een belangrijke wijziging is het kindratio. Elke PM’r mag nog maar 3 kinderen verzorgen in plaats van 4. en ook de vrijwilligers tellen niet meer mee in de BKR.

Dit betekend dat inzicht in de vierkante meters nog belangrijker is geworden. 

Met hoeveelvierkante meters moet ik het doen?

Hoeveel kinderen kan ik dan opvangen. Hoeveel personeel moet ik inzetten?

De Vlijt Tekenbureau meet conform NEN 2580 uw locatie in en geeft u antwoord op deze vragen. Nadat de locatie is ingemeten ontvangt u een 3D visualisatie van het gebouw. Een oppervlakte plattegrond met de vierkante meters (BVO + GO), maximale bezetting kindplaatsen (en dus personeel), ruimtestaat in excel inclusief vloertypen.

Bron: https://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2017/3/wet-ikk-de-5-belangrijkste-maatregelen-voor-pmers/