‘Bezint eer ge begint’

 

Samen met de klant bepalen we welke informatie vereist is. Op welk niveau BIM wilt/ kan de organisatie werken zodat er rendement behaald wordt. Welke ICT toepassingen gaan we gebruiken. Welke partijen zijn nodig om het project te laten slagen en welke afdelingen hebben bemoeienis nodig.

Belangrijke onderdelen uit het BIM handboek zijn:

  • Wie? Persoon die informatie verlangt om een activiteit of een te nemen besluit te ondersteunen.
  • Waarom? Waarom is deze informatie belangrijk voor een projectactiviteit?
  • Wanneer? In welke fase van het project?
  • Wat? Gegevensdeelverzameling van BIM waar het verzoek betrekking op heeft.
  • Door wie? Groep/persoon die de verlangde informatie moet leveren.

Zonder dit handboek is het BIM model niet optimaal in gebruik. Bij het toepassen van BIM is veel voorbereiding vereist, meer dan bij het 2D traditionele tekenen. De winst zit hem aan het einde van het project wanneer we gaan beheren. Door vooraf duidelijke afspraken te maken tussen afdelingen, leveranciers en het tekenbureau werkt iedereen met dezelfde standaarden dezelfde gegevens waardoor miscommunicatie nog minder aanwezig is.