Het betreft hier dus een meetcertificaat dat is opgesteld op basis van een controle van het gebouw.

Wanneer men kiest voor Meetcertificaat Type A dan vindt er een inmeting op locatie plaats. De bestaande tekeningen worden dan in het werk gecontroleerd en aanpassingen worden verwerkt op tekening. Wellicht zijn er geen goede bestaande tekeningen. In dat geval kan de inmeting uitgebreid worden waardoor voldoende gegevens worden verzameld om revisietekeningen te maken.

 

Meetcertificaat A:

– uitgangspunt : gebouw ter plaatse gecontroleerd of ingemeten

– meting vanaf : alle soorten plattegrondtekeningen

– controle ter plaatse : ruimten gecontroleerd op functie, maten gecontroleerd of ingemeten

– nauwkeurigheid : hoog ten opzichte van de tekening(en)