Het betreft hier een meetcertificaat dat is opgesteld op basis van metingen van aangeleverde tekeningen. Er wordt gemeten vanaf de aangeleverde digitale onderlegger of gedigitaliseerde onderlegger. Er wordt geen controle op locatie uitgevoerd. De gemeten oppervlakten kunnen daarom afwijken van de oppervlakten in de werkelijke situatie. Tevens kan het aangenomen ruimtegebruik in de werkelijke situatie anders zijn.

 

Uitgangspunt:
Meting vanaf:

Gebouw niet ter plaatste gecontroleerd (aanbouw, verbouw en/of uitvoeringsgereed). Bestek-, uitvoerings-, werk- en/of revisietekeningen.

Controle ter plaatsing: 
N.v.t.

Nauwkeurigheid:

Hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar onbekend ten opzichte van de werkelijke situatie. Gelet op de fase waarin de tekening(en) zijn gemaakt, kan worden aangenomen dat er slechts een geringe afwijking te verwachten is ten opzichte van de werkelijkheid. Dit kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld. Tevens kunnen functies van ruimten zijn gewijzigd, wat de VVO kan beïnvloeden.